Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk

1881 yılında Selanik`te doğdu. İlk öğrenimini ve askeri öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik`te yaptı. Manastır Askeri Lisesi`ni bitirdi. 1902 yılında Kara Harp Okulu`ndan, 1905 yılında Harp Akademisi`nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya`da Ataşe Militer olarak bulundu.


Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde Tümen Komutanı olarak görev yapıı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş`u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

Mondros Mütarekesi`nden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin tarafından Anadolu`ya gönderildi. 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkarak Türk milli mücadelesini başlattı. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı. Askerî görevlerinden istifa ederek, 23 Nisan 1920`de Ankara`da Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni topladı. Meclis Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921`de Başkomutanlık görevini üstlenerek, Anadolu`nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadele etti. Sakarya Meydan Savaşı`nı kazandı. 19 Eylül 1921`de Meclis tarafından kendisine Mareşal ve Gazi ünvanı verildi.

26 Ağustos 1922`de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz`u başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922`de Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanıldı. Lozan Barış Konferansı`ndan sonra, 11 Ağustos 1923`de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923`de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi`nin Genel Başkanlığı`na seçildi.

29 Ekim 1923`de Cumhuriyet`in ilan edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti`nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi. 10 Kasım 1938 tarihinde öldü.
English Biography

ATATURK

Mustafa Kemal Atatürk was born in Salonika in 1881. His father is Ali Rıza Effendi, his mother is Zübeyde Hanim. Ali Rıza Effendi was from the local people of Salonika. His early grandfathers had settled down in Serez leaving Vidin, and went to Salonika from there. Ali Rıza Effendi, worked as a customs officer in the beginning of his life, and then left working as an officer and was engaged in timber trade. 

Ataturk´s mother, Zubeyde Hanim was from an old Turkish family settled down in a town named Langaza near Salonika. This family was one of the yoruks passed from Anatolia to Rumeli and were known as `Varyemezoğulları`. This family had big farms in Langaza and they were engaged in both farming and animal husbandry. Upon Ali Rıza Effendi´s death in his fifty in 1888, who married Zubeyde Hanim in 1871, the duty of growing and bringing up little Mustafa was left to Zubeyde Hanim. Little Mustafa, obeying his mother, went to the quarter school of Hafiz Mehmet Effendi for his primary education. But, in a short period of time, he passed to Şemsi Effendi School in Salonika upon his father´s will, and completed the school there. His father died while he was studying in this school. At this time, he had two sisters younger than him whose names were Makbule and Naciye. 

When their father died, little Mustafa was seven years old, and Makbule had just completed her first age; Naciye was 40 days old. This youngest sister died in Salonika in her youth. Upon Ali Rıza Effendi´s death, Zubeyde Hanim settled down in Huseyin Effendi´s house, who worked as a steward in Rapla farm near Salonika. The education of little Mustafa was willy-nilly hampered because of farm life. However, after a short period of time, he turned back to Salonika and went on his education from where he left in his aunt´s house. 

Little Mustafa went for a period of time to Salonika Civil Service Secondary School after Şemsi Effendi Primary School, but he left this school and applied to Military Secondary school in 1893 with his own decision and carried on his education there. 

He went to his uncle Huseyin Effendi´s farm in summers and stayed there until it is the school time. Mustafa really loved this school. He showed himself among his friends in a short time with his intelligence and superior skills and made his teachers like him.

 
ESERLERİ:

Atatürk`ün Özel Mektupları 
Mustafa Kemal Atatürk 
Kaynak Yayınları / Siyasal Tarih ve Türkiye Dizisi 

"Atatürk`ün Özel Mektupları", ilk kez Sadi Borak tarafından derlenmiştir. 1961 yılında ilk basımı yapılan eser, kısa sürede tükenmiş, 1970`te ikinci ve 1980`de üçüncü basımı yapılmıştır. İlk basımı 42, ikinci basımı ise 80 mektubu kapsayan eser, üçüncü ve elinizdeki dördüncü basımında 157 mektubu içermektedir. 

Atatürk`ün bu mektupları, yaşadığı dönemin ve içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal olayların birer aynası gibidir. Ayrıca Atatürk`ü tüm yanlarıyla bu mektuplarda bulmak da mümkündür: Sevgileri, tutkuları, hatta kıskançlıklarıyla... Mektuplar, tarihimiz ve Atatürk`ün biyografisiyle ilgili birçok materyali de içermektedir. Bu eserde yer alan mektuplar, öyküleriyle birlikte birçok olayı aydınlığa kavuşturmaktadır. Yakın tarihimizin kimi olayları belge ve bilgi yetersizliği nedeniyle tarihimize yanlış olarak yansımıştır. Kimi olaylar da aynı nedenle birtakım gerçek dışı varsayımlar üzerine kurulmuştur. Bunlar arasında kasıtlı olarak saptırılan olaylar da vardır: Fevzi Çakmak`ın Anadolu`ya geçişi, Sovyet yöneticileriyle yazışmalar, Ardahan Milletvekili Hilmi ve Ali Galip olayları vs... 

"Atatürk`ün Özel Mektupları", yakın tarihimizin bilinmeyen ya da az bilinen kimi olaylarını açıklığa kavuşturmuş olması bakımından her zaman başvurulması gereken kaynak bir yapıt niteliğindedir. 
Atatürk Konuşuyor 
"Nutuk Öncesi" 
Mahmut Soydan, Falih Rıfkı Atay 
Tekin Yayınevi 

Bu kitap için anılarını kağıda döken Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan`a Atatürk`ün özel demeci "Benim anlattıklarım ve anlattıklarımı değerlendirmek için size verdiğim 
belgeler okunduktan sonra, bütün Türk milletini, özellikle Türk aydınlarını vicdan ve fikir hesaplaşmasına çağırmak isterim. "Anılar" diye size anlattığı bu hikayelerin, zamanımıza kadar birtakım Devlet büyüklerinin anılarını yayımlamak sevdasına benzer bir eğilimden doğmuş olduğunu sanmayınız. Eğer ben, bu gerçekleri size söylüyorsam ve milletimize ulaştırıyorsam, elbette bundan, büsbütün başka bir amacım vardır. Bu amaç ne olabilir?... Bunu burada açıklayamam. Fakat benim tasarladıklarımı, düşüncelerimi içtenlikle ulaştıran bu yazılar okunduktan sonra, kuşku duymam ki milletim, kendi kendine durumu öğrenecek, değerlendirebilmek için gerekli belgelere sahip olacaktır. 

Dediklerimi, olaylar eylemlerle kanıtlamamış olsaydı, bu sözlerimin kapsadığı gerçeği -güç anlaşılabilir düşüncesiyle-, bir zaman daha yayımlamakta ağır 
davranmaya belki gerek görürdüm." 
HAKKINDA YAZILANLAR

Atatürk`ten Anılar 
Kemal Arıburnu 
İnkılap Kitabevi / Atatürk İle İlgili Kitaplar 

Atatürk`ün düşüncelerini ve kişiliğini ortaya koymak ve değişik yönleriyle anlatmak çabasını güderken, çok dar bir çerçeve içinde de olsa, O`nu anlatanların da bu ortam içindeki yerlerine ve kişiliklerine de değinmiş bulunuyorum.Her anı ve izlenimin büyük bir değeri vardır. Uzun ve görkemli bir dönemin güçlü komutanları, tarihçileri, şairleri, yazarları, romancıları, müzisyenleri ve halk ozanları hep O`nu anlatmaya, ressamları O`nu çizmeye, heykeltraşları O`nu yontmaya çalışmışlardır. Bu anlatılanlar, hep gönüldeki Atatürk`tür. O`nu 
gönüllerinde duymayanlar, davasına baş koymayanlar, başlarını omuzlarının üzerinde bir yük gibi taşıyanlar O`nu anlatamazlardı ki... 
Anılarla Mustafa Kemal Atatürk 
İsmet Kür 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Atatürk Dizisi 

İsmet Kür, "Yazın bir bütündür... Diyelim ki, bir ulu ağaçtır. Bu ağacın her dalında ürün vermiş olmaktan mutluyum." diyor. Yayınlanmış 17 kitabı ve bunların arasında 9 baskı yapmış olanları var. Yazarımızın kitapları, -hatta günlük gazetelerde yayınlanmı kimi makaleleri, köşe yazıları bile- daima ses getirmiştir. Yazılanların tümünde vurgulanan, İsmet Kür`ün kendine özgü sürükleyici, rahat yazış biçimi; alışılagelmişten biraz farklı, hatasız, ustaca kullandığı dil olmuştur. Psikolojik irdelemelerindeki etkileme gücü de, yazılarının, üstünde durulan başka bir özelliğidir. 
Atatürk`ten Anılar 
Kazım Özalp, Teoman Özalp 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Atatürk Dizisi ... 

1930`lu yıllarda çocuk yaşlarında olan, bugünün belirli yaş düzeyinin üzerindeki akranlarımdan bir kısmı, Atatürk`ü, bir kez uzaktan dahi görmüş olmayı, haklı olarak büyük bir mutluluk saymaktadırlar. Ben bu yönden gerçekten çok şanslı bir insanım. Babamın ona yakınlığı nedeniyle çok kereler Atatürk`le beraber olabilmek şansına eriştim. Bu ülkede yaşayan herkes, eğer Atatürk ile ilgili bir anısı varsa, bunu milletine mal etmeyi bir görev saymalıdır. Bu nedenle, her ne kadar çocuk yaşlarımdaki anılar da olsa, bazıları, büyük dersler alınacak değerdedir. Anılarımı bu kitap içerisinde ikinci bölüm olarak yayınlamayı mutlu bir fırsat sayıyorum. Ailemizin elinde bulunan ve bazıları bugüne kadar hiç yayınlanmamış olan fotoğrafların, bu yayına bir katkı sağladığı inancındayım. Kitabın birinci bölümünü oluşturan babamın anılarında, kendi yazdıklarına aynen sadık kalınmış, ancak o devirde kullanılmakta olan Arapça kelimelerin bazıları, gençlerin daha iyi anlayabilmeleri için, bugün kullanmakta olduğumuz şekilde Türkçeleştirilmiştir. Belirli bir tarihten sonraki anılarda, soyadları ve kullanılmaya başlanmış bulunan yeni kelimeler kullanılmıştır... 

Atatürk`ün Avrasya Devleti 
İsmet Bozdağ 
Tekin Yayınevi 

Atatürk`ün gözünde Milli Misak`ın anlamı nedir? Milli Mücadele`de, Sovyetlerden, ne zaman ve ne kadar yardım aldık? İran`a 1923 yılında Uçak armağan ettik mi? Neden?... 
Enflasyonun yüzde 250`lerde olduğu 1924 yılında 100.000 altın harcayarak: "Türkiyat Enstitüsü" kurduk, "Etnografya Müzesi"nin temellerini attık mı?.. 
Niçin?.. Dil Kurumu, Tarih Kurumu`nun kurulmasında gözetilen hedef nedir? Bu Hedef`den Kim ve niçin saptı?.. Atatürk ve İnönü hangi fikirde çatıştılar?.. Kim haklı idi?.. 
Atatürk, İnönü`nün çocuklarına okumalarını sağlamak için mirasından pay ayırdı mı?.. Niçin?.. Atatürk`ün "Siyasi Vasiyeti" var mı?.. Neydi ve uygulanmasını kim önledi?.. 
Atatürk, kimin Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu? Kim oldu?.. Bütün bu soruların cevapları, bu kitapta! 
Atatürk`ün Fikir Sofrası 
İsmet Bozdağ 
Tekin Yayınevi 

Atatürk`ün akşam sofralarına çok ilişildi; "Yaran sofrası" denildi; "Malum Zevat Sofrası" denildi; hatta "Sarhoş Sofrası" diyenler bile oldu. Bu kitap, Atatürk`ün akşam sofralarının gerçeğini, en sağlam kaynaklardan soruşturarak, onların verdiği bilgilerle yazılmıştır. Atatürk`ün en yakınlarından alınan her bilgi, aynı olayın görgü tanıkları ile pekiştirilmiş, hafıza yanlışları düzeltilmiş ve gerçeğe en yakın biçime dönüştürülmüştür. 

Atatürk sofralarını en iyi anlatan söz, yine Atatürk`ün sözüdür: "Hükümet Uyandı; Hadi Biz Artık Yatalım!" 
Atatürk ve Pietro Canonica
Semavi Eyice
Eren Yayıncılık

Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü 
Bir Dostluğun Öyküsü 
Melda Özverim 
Milliyet Yayınları 

"Çarşamba akşamı, sizinle geçirdiğim günün tatlı hatırasıyla İstanbul`dan ayrıldım. Beni sizden uzaklaştıran tren tahmin ettiğim gibi 18.30`da değil 17.20`de hareket etti." 
"Şu anda Hotel Bulgarie`deyim fakat bu otelden menun değilim, yarın değiştirmeyi düşünüyorum." 

"Ertesi gün şehirde kısa bir tur yaptım. Ekseriya sefarethanede, büromdayım ve çalışıyorum. Fethi Bey`de başka bir şey yapmıyor." 

"İşte Arıburnu`nda İngilizlerle savaştayım. Düşmanın esaslı kuvvetini ezdim. Geri kalanı cesur kıtalarım tarafından sahile, donanmanın himaye ettiği bir noktaya sürüldü."
Sınıf Arkadaşım Atatürk 
Okul ve Genç Subaylık Anıları 
Ali Fuat Cebesoy 
İnlilap Kitabevi / Atatürk İle İlgili Kitaplar 

Mustafa Kemal`i altmış yıl önce bir cuma akşamı tanımıştım. Harp Okulu`nda ve Harp Akademesi`nde sınıf arkadaşımdı. 1905 yılı başlarında birer Kurmay Yüzbaşı olarak şanlı Türk Ordu`suna katıldık. Önce Suriye`de Beşinci, sonra da Makedonya`da Üçüncü Ordu`larda kurmay stajlarımızı birlikte yaptık. İttihat ve Terakki Cemiyeti`nde aynı safta bulunduk. Mücadelelerimiz ortaktı. Hürriyet hareketlerinde de birlikte çalıştık.Bu kitap, okul ve genç subaylık hayatımızın anılarını içine almaktadır. -Ali Fuat Cebesoy-

Gazi ve Latife 
İsmet Bozdağ 
Tekin Yayınevi 

Atatürk, "Gazi Mustafa Kemal" günlerinde, İzmir`de bir genç kızla tanıştı ve evlendi. 2 yıl, 6 ay, 4 gün birlikte yaşadılar. 25 Ağustos 1925 günü, Latife Hanım: "Latife Gazi Mustafa Kemal" olarak çıktığı İzmir`den; sadece "Latife" olarak yine İzmir`e dönüyordu. 

Nasıl tanıştılar, nasıl yaşadılar, niçin ayrıldtılar? 

Bu konuyu çok insan yazmaya heveslendi. Başaramadılar. Çünkü Latife Hanım: "Özel hayatımdır, yayınlayamazsınız" diye girişimleri, mahkeme kararı ile durduruyordu. Biz, bütün kaynakları kullanarak bu kitabı yazdık ve Hürriyet Gazetesinde yayınladık. Latife Uşaklıgil yayını durdurma girişiminde bulundu: "Biz, sizin hayatınızı değil, Atatürk`ün evlilik hikayesini yazdık ve yayınladık" savunusu ile yayını sürdürdük ve bu yayın -kitap olarak- bugün elinizdedir.Bu kitabın bir başka özelliği daha var. 

Kitap, Atatürk`ün bütün özelliklerini: Tutalım, sigara içerken, ne zaman halka yaptığını, ne zaman yapmadığını; yatağına pijama ile mi, gecelikle mi girdiğine varıncaya kadar titiz bir gerçekçilikle saptanmış ve işlenmiştir.Bu kitapta: İnsan Mustafa Kemal var.
Yaveri Atatürk´ü Anlatıyor
Salih Bozok
Doğan Kitapcılık İstanbul 2001

"Atatürk`le birlikte yaptığım seyahetlere dair bazı defterde notlarım olduğu gibi, Atatürk`ün bana gönderdiği çok kıymetli mektupları vardır. Bunları neşretmek için benden satın almak isteyenler olmuştur, fakat Atatürk buna müsaade etmedi ve `Bunları biz öldükten sonra neşretmek üzere çocuklarına miras bırak` dedi. Ben de onun için hepsini muhafaza ederek size miras bıraktım".
İşte Salih Bozok`un bu mirası, ölümünün 60. yıldönümünde oğlu Muzaffer Bozok tarafından yayımlıyor.
Esir aldığı Trikopis`e Napolyon`u örnek gösteren...
İzmirde kendisine diklenen İngiliz konsolosu odasından kovan...
Annesinin mezarının başında ulusal egemenlik yemini eden bir Mustafa Kemal bulacaksınız.
Tabiî Latife Hanım`la evlenmelerinin ve boşanmalarının öyküsü,
İnönü ile küslüklerinin içyüzünü, sofrada kopan kimi kavgaların ilginç ayrıntılarını ve Atatürk`ün hastalığının perde arkasını da...

Cumhurbaşkanı Gazi M. Kemal Paşa`nın Sonbahar Gezileri 
Nuri Onat 
Çağdaş Yayınları / Tarih-Anı-Gezi-Olay Dizisi 

Devrim tarihimizdeki yeri çok önemli bir kitap bu. O yılların ünlü deyimi ile "Gazi" Mustafa Kemal Paşa`nın 1924 güzünde, uzun süren bir yurt gezisindeki söyleşileri, demeçleri ve söylevleri yanında, geziden izlenimler, içten coşkulu, sevgi dolu karşılama ve uğurlamalar, vurucu bir dille anlatılmış...
Hümanist Atatürk 
Hamdi Ülkümen 
Çağdaş Yayınları 

İster günümüzde yaşasın ister tarihte yaşamış olsun, insanın sevdiği, saygı duyduğu, onu her anımsayışta heyecanlanıp mutlu olduğu insanlar vardır. Hamdi Ülkümen için Atatürk işte o büyük insandı. ... Yunus Nadi`nin de yakın dostuydu. Birlikte çalışmışlardır. Hamdi Ülkümen`in bir devrim lisesi açması üzerine, onun eğitimciliği ve okulculuğu üzerine Yunus Nadi`nin Cumhuriyet`e yazdığı bir başyazıyı da bu kitapçığın sonunda bulacaksınız.HABER

Atatürk ve Filistin 

Ortadoğu´nun Batı emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz 

Atatürk´ün 27 Temmuz 1937 yılında TBMM´de yaptığı konuşma:
Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplar´dan uzak kaldık. 
Fakat, kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyetin mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. 
Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki, buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. 
Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyete lakayt olmakla ittiham edildik. 
Fakat bu ittihamlara rağmen Peygamberin son arzusunu, yani Mukaddes 
Toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız.
Cetlerimizin, Selahaddin´in idaresi altında, uğrunda Hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün Allah´ın inayetiyle kuvvetliyiz. 
Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam aleminin ayaklanıp, icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü, 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 27.7.1937 tr. Ve 438-A sayı 
HAKKINDA YAZILANLAR

Atatürk´ün soyağacı 85 yıl sonra yayımlandı
Sefa Kaplan 
Hürriyet 2 Kasım 2009

85 yıldır ortada görülmeyen ve Atatürk´ün akrabalarından Ahmet Esmen´in elinde bulunan bu soyağacı, NTVTarih tarafından yayımlandı.

Soyağacı, başta Rıza Nur olmak üzere pek çok kişi tarafından Atatürk hakkında öne sürülen iddiaların niçin ciddiye alınmaması gerektiğini bir 
kez daha seriyor gözler önüne. 

Mustafa Kemal´in ailesi hakkında öteden beri, neredeyse tamamı dedikodu niteliğinde olan ve itibarını zedelemeyi amaçlayan söylentiler ortaya atılmıştır. Mustafa Kemal´in, 1924 yılında Bayındırlık Bakanı olan kuzeni Süleyman Sırrı Bey ile birlikte hazırladığı soyağacı, bütün bu iddialara cevap niteliği de taşıyor. 
TÜRKİYE´de öteden beri Atatürk´le uğraşmanın en ucuz yollarından birisi, ailesi ile ilgili iddialar ortaya atmaktır. Bunlardan en ünlüsü ise Sağlık ve Eğitim Bakanlığı da yapan Dr. Rıza Nur tarafından ‘Hatıratım´da dile getirilmiştir. Cumhuriyet dönemi çalışan tarihçiler doğal olarak gülüp geçmişlerdir bu türden iddialara ama Atatürk´ü yıpratmayı yahut ismini zedelemeyi amaçlayanlar da bundan bir türlü vazgeçmemişlerdir.
İşte NTVTarih Dergisi´nin Kasım sayısında ilk kez yayımlanan Atatürk´ün soyağacı, bu türden iddialara da cevap niteliği taşıyor. Derya Tulga ile Ayşegül Parlayan´ın imzasını taşıyan haber, Atatürk´ün soyağacı konusunda yapılan çalışmaların genel bir özetini de veriyor. Ancak, asıl önemli olan, 85 yıl sonra ilk kez yayımlanan bu soyağacının doğrudan Mustafa Kemal tarafından hazırlanması. Dergide yer alan bilgilere göre, Mustafa Kemal, kendisi gibi Hacı Abdullah Ağa´nın torununun torunu olan ve Cumhuriyet´in ilk Bayındırlık Bakanlığı görevini yürüten Süleyman Sırrı Bey ile birlikte oturup soyağacını hazırlamaya başlıyor. 
Dergiden takip ediyoruz:

MUSTAFA KEMAL HAZIRLADI

“Zübeyde Hanım dahil aile büyüklerinin peşpeşe hayata veda etmeleri, belki de bu kararın alınmasını etkilemiştir. Çalışmada diğer kağıtlara göre katlamaya biraz daha dayanıklı olan ve tuval olarak da kullanılan beyaz keten resim kağıdı seçilir. İş bittikten sonra Gazi, Süleyman Sırrı´ya kendisinden sonra bu şecereyi muhafaza etmesini tembihler. Fakat o sırada zor şartlarda çalışan Süleyman Sırrı Bey, 51 yaşında vefat eder. Böylece şecere, Süleyman Sırrı´nın ilk evliliğinden olan kızı Gülseren Hanım´la oğlu Fikri Ziya Aral´a miras kalır. Yeni kuşakların eski yazıdan anlamadıkları için şikâyet etmeleri üzerine Aral, 1987´de bunu Latin alfabesine çevirir, yeni kuşakları ekler ve kısa süre sonra vefat eder. Gülseren Hanım´a kalan aile emaneti 2009´da onun da vefatıyla tek çocuğu Ahmet Esmen´in eline geçer.”

SOYAĞACI AHMET ESMEN`DE

Peki ama bu kadar kıymetli bir belge, nasıl olmuş da bugüne kadar kütüphane raflarında kalmıştır? Ahmet Esmen şöyle diyor: “Durumu anlayabilecek yaşa geldiğimde annemle babam beni karşılarına alıp, ‘Tesadüfler bu kıymetli insanla aynı soydan gelmene sebep oldu. Senin bunda hiçbir marifetin yok. Ayrıca hepsinden önemlisi, akrabalığın verdiği bir mesuliyet var´ dediler.”

SOYAĞACI HANGİ YALANLARI ÇÜRÜTÜYOR

Dergİdekİ yazıda, 85 yıl sonra ortaya çıkan soyağacının bugüne kadar ortalıkta dolaşan pek çok iddiayı çürüttüğü de belirtiliyor:
“Pek çok yerde ortaya atılan Zübeyde Hanım´ın Hacı Sofiler´den olduğu iddiası bu şecereyle çürüyor. Çünkü bu aile Mustafa Kemal´in değil, şecerede görüldüğü gibi Hacı Sofilere gelin giden Gülsüm Molla yoluyla Süleyman Sırrı´nın sülalesi. Bazı kaynaklar, Zübeyde Hanım´ın babasının tam üç kere evlendiğini kaydetmesine rağmen şecerede bunu göremiyoruz. Israrla Atatürk´ün teyzesinin oğlu iddia edilen eski TKP liderlerinden Reşat Fuad Baraner de şecerede gözükmüyor, zaten şecereye göre Atatürk´ün teyzesi yok, iki dayısı var.” 
MAKEDONYA TÜRK ŞİİRİNDE ATATÜRK
Avni ENGÜLLÜ, araştırmacı-yazar

Makedonya Türk şiirinde Mustafa Kemal Atatürk´ün konu edildiği, ona adanmış şiirlerin azlığından-çokluğundan söz etmenin gereksiz olduğunu gösteren başlıca kanıt, bu şiirlerden bir kitap dolusu bir seçmeliğin rahatça yapılabileceğidir. "Makedonya Türk Şiirinde Atatürk" denince, bunun birçok yanıyla değerlendirilmesinin bir gereklilik olduğu da bellidir. Öyle ki, Makedonyalı Tür şairlerinde Atatürk´ü konu edinen, ona, yapıtına adanan şiirlerin sadece bulunduğunu anmakla yetinmek doğru olmaz. Buradan giderek de, konuya daha değişik bir yönden yanaşmayı doğru bulduk. 

Atatürk´ün bir halk ya da halkçı devrimi gerçekleştirdiği dönemde, Türkiye´de cumhuriyetin boy gösterdiği yıllarda, böylesi halkçı yönetimlerden yoksun olan ülkelerin sayısı da az değil. O yıllarda, bu ülkeler arasında içine Makedonya´yı da kapsayan Krallık Yugoslavya´nın da bulunduğu bilinen bir gerçektir. Yugoslavya´da Türk olmayan aydınlar arasından çıkan kalem erleri, Atatürk´ün yapıtını kendi ortamlarında dile getirip değerinden söz ediyorlardı. Onun yapıtında, insanlığa yeni çevrenlerin açıldığını gören, o dönemin Yugoslavya´sında yaşayan öteki ezik halklar arasında Türkler de bulunuyorlardı. Onlar ana ülkelerinde yenileşmeyi içten yaşayarak, bu yenileşmeyi aralarında dile getirmek gereksinimini de duyuyorlardı. 

Her ulusta şiire bir bağlılık sezilmektedir. Şiirle duygularını daha rahat, daha içeriksel açıklanabildiğinden olacak ki, böylesine durumlarda onlar şiire baş vurmaktalardı. Şiire olan bağlılıksa Türklerde biraz daha büyük olsa gerek. Bu, onların şiirle geleneksel bir bağ içinde olduklarından ileri geliyordu her halde. 

Nedir ki, hakların ciddi olarak kısıtlandığı bir dönemde, Türk halkı kendi dilinin yitirilmemesini, özellikle halk yazını türünden örneklerle sağlıyor. İşte bu yıllarda konumuzun işlenmesini kolaylaştıran, az da olsa, kimi yazın örneklerine rastlıyoruz. Yugoslavya ve dolayısıyla bu sınırlar içinde bulunan ama adı anılmayan Makedonya`da Türk halkı, Türkiye´nin kurtarıcısının dünyada, özellikle balkanlarda, toplumsal yaşamaya yeni bir soluk getireceğine inanıyordu. Bundan olacak o, bunu şiirleştirip türküleştirmeye çalışıyor: 
"... Anadolu mert yeridir 
Kemal Paşa rehberidir 
Ordumuz da nam kazandı 
Çünkü anın her yeridir.
İstihkâmın içi derin 
Kurşun yağar karın karın 
Biz kurşundan çekinmeyiz 
Kader ne ise bulur yerin.

Pek şanlıyız, 
Pek namlıyız... "
Yayın etkinliğinin gerçek bir yönde gelişmemesi, yayınlanan gazetelerin bir yandan hiç denecek kadar az oluşu, öte yandan o zamanki kralcılığı önde tutan partilerin bir bakıma yayın organlığını yapmaları, halk arasında doğan bu şiir örneklerinin kaydını önlemiştir. Bu dönemde ilginç bir şey daha görülüyor. Atatürk devrimi yalnızca bura Türkleri arasında değil, özgürlükçü öteki halklar arasında da seviliyor, övülüyor. Atatürk´ün başlattığı kurtuluş savaşı, özgürlük severlerce Boşnakça söylenen bir destanda şöyle dile getiriliyor. 
"...Ovog lijeta petoga nisana 
Ferman stize Mustaf´e Kemala, 
Ethem Paši na grckoj granici
Nek su hazur svi danas vojnici.
U subotu jedanaest sahati 
Valja nama, deco, napisati 
Ko pogine na dugu mejdanu 
Nek halali Mustafu Kemalu
Kemal njega zaboravit nece
Dok se sunce oko zemlje krece..." 
Aynı dizeleri, anlamını koruyarak şöyle Türkçeleştirebiliriz. 
"...Yunan sınırında Ethem Paşa´ya ilk elden 
Ferman ulaştı Mustafa Kemal´den,
Bu yılın Nisan ayının beşinde
Hazır olmalı erler, savaş eşiğinde.

Günlerden cumartesi, saatin onbiri
Bize saldırmak düşer, çocuklar, ileri,
Savaş meydanında şehit düşecek olanlar 
Mustafa Kemal´e hakkını helâl etmeli onlar 
Dünya etrafında güneş döndükçe 
Kemal de unutmaz onları, bunu bildikçe... "

Bu dilde buna benzer örneklerin daha da bulunduğuna inanmaktayız. Her nasıl olursa olsun, tarih buralarda yaşayan halkları birbirine kardeş etmiştir. Tarihçiler çıkar, bunu bir başka bir biçimde göstermeye çalışabilirler, oysa halk, bunu yapmacık bir davranış olduğundan içine sindiremez. Bunu bir destandan alınmış dizelerle de örneklemeye çalışalım. Boşnak dilindeki şiire yakın bir içerikte, bir de Arnavutça destan var. Arnavut halkının söylediği bu destanda da Atatürk´ün yapıtı şiirleştirilmektedir: 
"...Emën të ri pashës ja ka vue
Emën të ri ni emën te madhë
Heu, ju vu emnin Mustafa Qemalë... ej.
Të shtat kralat në kom jan çue
Me Qemalin dona me luftue!...

Mir Qemali na u ngrit në kom,
Kush osht turk me din me imon-e
Çeksaj rendi ka me u ngrit në kome
Heu, sot t´hakatje për vatone, ej... "
Aynı dizeleri yine anlam bütünlüğüyle şöyle Türkçeleştirebiliriz:

"... Yeni addır verdik bizler paşamıza
Öyle yenice, uluca bir ad behey,
Hey, Mustafa Kemal adını taktık, hey.
Ayağa kalkmıştı yedi kral giderek, 
Kemal´le savaşa hazırız, diyerek.
İyi ki Kemal ayaklandırdı bizi, 
Türk olan herkese, diniyle imanıyla
Ayağa kalkıp baş kaldırma zamanı ,
Hey, yurt uğruna çaba sunmanın anı... "

Burada bir örneğin daha verilmesi herhalde yerinde olur. Yine arnavutça olarak bir dörtlük var.
Rnoftë Mustafa Qemal Pasha
Me m´ja e me vjetë!///
I punoftë krejtë m´let´
N`gur` e dru e bjeshkë t`shkretë!!!
(Fahriye Spahiu, 1912-1980)
Bunu Türkçe olarak da verelim:
Yaşasın Mustafa Kemal Paşa
Binlerce yıl yaşasın o...
İşgüzar olsun milletin
Taş ağaç çatlasa şu kara dağda.

Bunun ezisini dinlerken SAKAYA MARŞI´nın ara nağmesini hatırlayacaksınız:

Yaşa Kemal Paşa
Sen binler yaşa
İsmin yazılıdır
Dağ ile taşa...
Burada metinleri de karşılaştırdığınızda yakınlığı görmüş olacaksınız.

Bunları sergilemeyi, Makedonya Türk şiirinde Atatürk konusunun nasıl bir temele dayandığını açıklamak açısından uygun görüyoruz. Kendi dilinde yaratan Türk halkının yaratılarına koşut olarak, öteki milletlerin de halk yaratıcılığında olup bitenleri izlemek olanağına iye olan bura Türkleri, kendi şiirinde Atatürk konusunu daha sağlam işleyebiliyor, daha soluklu dizeler vermeye halk yaratıcılığında destek buluyor.

Krallık Yugoslavya sonrası doğan ve artık Makedonya`yı kendi adıyla anılmasına imkan tanıyan Federal Yugoslavya´da bununla Makedonya`da da yeni bir oluşum ile karşı karşıyayız. Bazı yönleriyle kısıtlı olsa da her halka birçok hakkın tanınması, yeni gelişmelere yol açıyor. Bu imkanlardan faydalanan bura Türkleri, bu topraklarda kültürel yönden de kalkınmasını başlatıyor. Bu kültürel kalkınma süreci içerisinde, kendi yazınının güçlü bir yönde sürdürülmesini de yaşıyor. Buradan giderek, Atatürk konusunun köklü bir biçimde işlenmesi, Türk şiirinin serbestçe solumağa, yaşamaya başladığı andan sonra geliyor. Burada bir başka yanı da anmalıyız. Makedonya Türk şairleri dışında, halktan, aydınlar arasından olan bireyler de Atatürk´e duydukları yakınlıklarını, saygıyı belirtmede şiire başvurmuştur. Kendilerine bir an olsun ozan demedikleri halde, çok iyi bir dille Atatürk´ü şiirleştirmek deneyinde bulunmaktadır bu bireyler. Bu kesimde olan şiirleri örneklemekte bir şiire başvuruyoruz: 
"...Devrim ilkesi
Yüzyıllarımızın örneksel kuramı 
Zamandizinsel çözümü uygarlığı
Olguculuk özeli 
Devrim ilkesi 
Kuramıdır olguculuk 
Olgucu dünyanın 
Dünya görüşü olguculuğu 
Atatürk´ün
Özgürlük temelleri sağlam... " (Vefki Hasan: Ölümsüz İlke)

Bundan ötürü Makedonya Türk Şiirinde Atatürk denince, değerlendirmeler yapıldığında, bu kesimde yazılanlar bu şiir bütünlüğü dışında tutulamaz. Bu örnekler Atatürk şiirini bütünleştirip tamamladığı gibi, Türkler arasında Atatürk´ün gerçek yerini görmeyi de kolaylaştırıyor. 

Makedonya Türk şiirinde Atatürk´e adanan dizelerin temelinde iyi bilinen bir başlangıç noktası vardır. Bu, sözü edilen şiirin çiçek açmaya başladığı ilerlemede bura gerçeklerine dayanan düşünceden hareket etmesi demektir. Bu yönden bu şiir, Atatürk gerçeğini, yenileşmeyi yaşadığı ortamdan bakarak görmektedir. Atatürk örneğinin sevilmesinin bir özelliği de buradan ileri gelir.

"...Vaktiyle barut fıçısı denen yurdum
Boğazlar hastası gibi geçti cenklerden 
Özgürlük ve insanlık kalbiyle yedeksiz
Sevdirdi bizlere Atatürk örneğini... " (Şükrü Ramo: Atatürk anısı)

Böylesine bağlarla yazılmaya başlayan Makedonya`daki Atatürk şiirinde, buralardan ana ülkeye gönderilen selamlar seziliyor. Bu selamlar, bağlılığı güçlendirdiği gibi, yakınlaşmanın arttırılması arzusunu da dile getiriyor:
"...Burası Makedonya-Manastır kenti
Anıyor Atatürk´ü şadırvan ve Dragor ... "(Şükrü Ramo: Atatürk anısı)

"...Burası Üsküp kenti, dostluk aşığı 
Kabarıyor ortasında Vardar suları, 
Selam gönderiyor selam Haliç şevkine 
İstanbul anlında Atatürk sevgisine... " (Şükrü Ramo: Atatürk anısı) 

Bu selam herhalde bir merhabadır. Merhaba ise selamların en büyüğü, en içteni. Türk halkı Atatürk´le tekyürektir, insanlığa merhaba diyen bu selamla... Bunu sezerekten de kendi ortamından, Atatürk´e onun adına da dünyaya bir merhaba demeye gerek duyarcasına selamı seziliyor ozanın. 

Tarihte Atatürk´le buluşmak raslantı mıdır yoksa bir gereklilik mi? Nedir Atatürk´e tarihsel büyüklüğü veren öğe. Yaşadığı dönemin insanının derdini anlamak kolay şey değildir. Çünkü anlamak, o derde çare bulmak anlamına gelir. Bu çareyi bulmaksa herkese nasip olmaz. Yaşadığı dönemin koşullarını değerlendirmesini bilen kişi, çareyi bulabilecek kişidir. Tarihte böyle kişilere ender rastlanır. İşte bundandır, böylesine kişilerin tarihten doğduğu düşüncesinin Makedonya Türk Şiirinde ileri sürülmesi
"... Seni tarih doğurdu dertli dünya anlında 

Seni tezat yarattı yeni gün rüzgarında... "(Şükrü Ramo: Atatürk eseri)
Bu tarihsel doğuşun yine bir nedeni olsa gerek. Şair bunun farkındadır. İnsan, özgürlük güneşi altında yaşamayı hak eden varlıktır. Bunu bildikçe barış kubbesi altında insanın özgürce yürüyebileceğini kabullenmek, bu ışığı yakmak, yakabilmek anlamına gelmektedir

"...Doğdun büyütmek için güneş altında insan 
Yaktın yaşatmak için barış içinde ışık... " (Şükrü Ramo: Atatürk eseri)
Rengini ana topraktan alan, bu yüzdeki gözlerden dikilen o bakışlar çağlayan bir kişiliği göstermektedir. Bu kişilik doğal bir desteğe iye kişiliktir. Çünkü varını yoğunu özgürlük güneşinin parıldamasına adamıştır: 

"...Yüzünün rengi buğday rengi gibi ana topraktı
Bakışlarının dikliği bir ok gibi, ulu ırmaktı... " (Nusret Dişo Ülkü: Ağıt)
"...Atatürk´ü sayan özgür bahar güneşi 

Bakıyor uzaklardan savaş izlerine... " (Şükrü Ramo: Atatürk anısı)
Savaş dedikçe bir kurtuluş savaşının başlatılması akla düşer. Kurtuluşu dilemek, kurtuluş savaşına katılmaktır. Kurtuluş savaşına katılmak, Atatürk´ü izlemektir. Devinimin bir başlangıç noktası var. Aslında o, devinimin gerçek başlangıç noktası, Atatürk´ün kişiliğinin oluşmağa başlamasındadır. Oysa Türkiye kurtuluş savaşının bir başlangıç noktasının Atatürk´ün Bandırma vapuruyla İstanbul´dan ayrılmasında olduğunu da vurgulamak ister. Sonra bu devinim büyüdükçe büyür, geniş kapsamlı yaygınlık kazanır: 

"...Samsun´a ayak basmanla başladı ya aydınçağı 
Boydan boya çiçeğe durdu kırcan Anadolu... " 

(Suat Engüllü´nün Doğumunun 100´üncü yılında Ata´ya) 
"...İnönü Sakarya Dumlupınar 
Akdeniz´e yayılan haykırışlar... " (Avni Engüllü: Sonsuz Onur Tükenmez

Güvendir Her Türk´e, İnançla Bağlanmak Atatürk´e)

Şiirlerinde Atatürk´e yer veren Makedonyalı Türk şairler, onu ve onun düşüncesini betimlemekte yer yer simgeseldir. Ama soyut değildir. Rahatlıkla anlaşılır anlatmak, söylemek istedikleri. Atatürk´ün başlattığı devinimin sonunda, artık barışın büyümesi görülür. Ozanımız burada insancıllığı sezer: 
"...Boğazdan Kars´a candan insancıl insancıl gülen
Gözlerinde barış kutsal bir ışıktır büyüyen... " 
(Suat Engüllü: Doğumunun 100-üncü yılında Ata´ya)
Onun büyüklüğünü devrimsel gücünde görmektedir ozan. Bu gücün etkisinin uzun soluklu, uzun ömürlü olacağını dile getirir üstelik...
"...Güçlü ayaklarında taşımıştı 
Devrimsel gücünü 
Enginlere doğru uzanan yollarda... " (Sabit Yusuf: Ata)
Atatürk insancıl dev bir devrimcidir. Onun insancıl oluşu, insancıl bir devrimin başında bulunuşu, haksızlıklara karşı olduğunu gösteriyor. Bunu da ozan dile getirmeye çalışıyor dizelerinde. 
"...Haksızlık denen alışkanlık yoktu
Onun gözünde... " (Sabit Yusuf: Ata)

Atatürk´ten insanlık sevgisi evrene yayılır. Onun evrenselliği devrim gücünden ileri gelir. Bu güç ise onun iç dünyasından türküleşip bayraklaşır. 
"...Türkü yayıldı sözlerinin devrim gücü 
Yeni evrenler doğdu sımsıcak sevgi dolu... "
(Suat Engüllü: 

Doğumunun 100´üncü yılında Ata´ya)
Atatürk´te, Atatürk´çülükte ilginç bir öğe var: Eskiden buralarda etkisi olan sosyalist öğreti içinde ulusçu demenin anlam itibariyle onun dışında bir anlam taşıdığını sezmemek olasıl değil. Onun ulusçuluğu, her şeyden çok bir halkçılık anlamına denk gelir. Bu ulusçulukta başka ulusu sevmemek anlamı yoktur. Bunun tam karşıtı olarak, o her Türk´ün barış sever olmasını, dünya uluslarının bir bütünlüğü oluşturması gereğini vurgular. Hatta çağdaş dünya uygarlığının bütünlüğü içinde her Türk´ü görmek istediğini bir yerde şöyle belirtir: “Türkler bütün uygar ulusların dostlarıdır. Memleketler çeşitlidir, ama uygarlık birdir ve bir ulusun ilerlemesi için de bu biricik uygarlığa katılması gerekir. Böyle bir düşünceye dayanan ülkü, aslında yarına doğru yansıyan bir ışıktır. Bu durumdaysa cumhuriyet bir ulunun, bir büyüğün Türk ulusuna armağanıdır. O, Ulu Atatürk´tür. O armağan, koca bir eserdir: 
"...Günün yarına umut Atatürk eserisin... " (Şükrü Ramo: Atatürk eseri)

Makedonyalı şair tarafınca bunlar ileri sürülürken, Atatürk´ün eseri Cumhuriyetin Türk milletine hediyesi olduğu dile getirilmek istenir. Atatürk´ün Türk milletinin ulusu olarak görüldüğü, ona o gözle, o saygıyla bakıldığı anlatılır hep. Burada da bu eserin yarına doğru yaşamasından, umutu oluşturduğundan söz edilir. Atatürk bunu nasıl yaptı? Her halde milletine milli değerlerine bağlı kalarak, bağlı olduğunu kanıtlayarak. Milli değerleri korumak gayesiyle yaptı her halde. Bu konuyu da şair gözden kaçırmıyor. 
"...Dede Korkutları, 
Köroğluları
Deli Dumrulları
Pir Sultanları, 
Karacaoğlanları 
Yunus Emreleri 
Kaygusuz Abdalları 
Alıp 
Karanlık her 
Köşe-bucağa 
Çocuk gözlü
Birer güneş 
İndirdi
Kemal 
Atından... " (İlhami Emin: Mustafa Kemal)
Atatürk eseri olan Türkiye´nin öyle kolayca doğmadığının farkındadır şair. Aslında en değerli şeylere ulaşmakta aşılacak yollar en çetin yollardır. En sarp kayalı yollardır. Dikenli yollardır. Hele hele ana yurdun bütünlüğünü korumak, bu bütünlüğün adını verip, dünyaya duyurtmak kadar zor bir iş yoktur her halde. Türkiye`nin de doğuşu öyleydi: 
"...Ferhat uyandı bundan 
Ve de 
Bayrak-bayrak 

Dalgalanan 
Yüzlerce 
Yalçın 
Kayadan 
Fışkırdı 
TÜRKİYE! " (İlhami Emin: Mustafa Kemal)
Makedonya Türk şiirinde Atatürk´e adanan şiirlerin yazılış tarihlerine önem verirsek, bunların genelde Kasım ayına rastladığını göreceğiz. Dahası Atatürk´e adanan şiirler 1970´li yıllarda yoğunluk kazanmış olduğunu gösterir. İçeriğe indiğimizde ise şiirlerden çoğunun Atatürk´ün ölümü dolayısiyle sunu olarak yazıldığı gerçeğine varacağız. Burada, onun yokluğundan doğan üzüntünün yaşandığı anlarda da Atatürk´e bağlılık düzeyi gösterilmek isteniyor:
"...Yalnız gökler mavi değil, gözlerin de maviydi 
Yalnız orman gür değil, kaşların da gürdü
Masmavi göklerde bir güneş pırıl pırıl parıldardı
Gür ormanlarda bir anaceylan için için ağlardı..." 
(Nüsret Dişo Ülkü: Ağıt)

Pek doğal Atatürk sadece acıyla anıldığı Kasım ayında Makedonya Türk şiirine konu olmadı. Onun diğer fırsatlarda da yazılıp, içine sığdırılabileceği kadar şiirlerde yer aldığı rahatlıkla söylenebilir. Burada sığdırabileceği kadar dedik, aslında Makedonya´lı Türk şairler Atatürk´ün, Atatürk eserinin bir şiire sığdırılamıyacağının farkında olan kişilerdir. Bundandır Atatürk´e şiir adamış bir şair tek şiirle kalmamış, söylemek istediklerini yazdığı yeni şiirlerine sığdırmaya çalışmıştır. Dahası, Makedonya´lı Türk şair bir büyüğe şiir yazmakta her şeyi anlatamama tehlikesiyle yüzyüze bulunduğu bilinci içindedir. Boşlukları yeni şiirlerin yazılmasıyla doldurma girişimiyle her halde buradan kaynaklanmaktadır. 

"Makedonya Türk Şiirinde Atatürk" konusunu daha değişik yönlerden de ele almak mümkündür. Ancak bu fırsatta bukadarla kalmayı zorlayan zaman denen mesele yüzünden konuyu burada kapatmak mecburiyeti içindeyiz. Burada önemli olanı, Türkiye´den 800 kilometre uzak olmasına rağmen, Makedonya Türk şiirinin, Makedonya´lı Türk şairin Atatürk konusunda sağır kalmamasıdır, dilsiz kalmamasıdır.

 

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
56. Kiraz Festivali programı belli oldu
56. Kiraz Festivali programı belli oldu
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 56´ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali´nin programı belli oldu.
GENÇ BAŞKAN´DAN GENÇLERİ MEST EDEN ORGANİZASYON
GENÇ BAŞKAN´DAN GENÇLERİ MEST EDEN ORGANİZASYON
Şarköy Belediye Başkanı Alpay VAR, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla organize edilen kahvaltı programında Şarköylü gençlerle Şarköy Belediyesi Sosyal Tesisinde bir araya geldi. Bu özel buluşmaya Belediye Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Sn. Adnan SEVİM, Sn. Yasemin ÇAVUŞOĞLU ve Sn. Ogün KÜRÜMOĞLU eşlik etti.
19 MAYIS ATATÜRK´Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZI DOLU DOLU KUTLADIK
19 MAYIS ATATÜRK´Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZI DOLU DOLU KUTLADIK
Türkiye Cumhuriyeti´nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun´a çıkışının 103. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden güzel etkinlikler ve turnuvalar ile Çerkezköylü gençler unutulmaz bir hafta sonu geçirdiler.
Atatürk ölümünün 83. yılında doğduğu evde anıldı
Atatürk ölümünün 83. yılında doğduğu evde anıldı
Süleymanpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü, ölümünün 83´üncü yılında, doğduğu evde düzenlenen anma töreni için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye meclis üyeleri ve gazetecilerden oluşan kafileyle Selanik´e gitti.
AKPARTİLİ CÜNEYT YÜKSEL TAM BİR ATATÜRK SEVDALISI…
AKPARTİLİ CÜNEYT YÜKSEL TAM BİR ATATÜRK SEVDALISI…
Tekirdağ´ın merkez ilçesi olan Süleymanpaşa´nın Akpartili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tam bir Atatürk sevdalısı çıktı
Süleymanpaşa Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama
Süleymanpaşa Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama
Süleymanpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gerçekleştirdiği etkinliklerle doruğa çıkardı. 28 Ekim günü şehrin her noktasında vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtımı ile başlayan etkinlikler, Teknofest Sergisi, Fener Alayı ve Simge Sağın konseri ile bayram ruhunu tüm kitlelere ulaştırdı.
Vizyondaki Filmler
Tekirdağ için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:39 08:26 13:23 15:43 18:02 19:35
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Sabır, kurtuluşun anahtarıdır.

Mevlana
-Global ısınma yüzünden yükselen deniz seviyesi, 2050 yılında Shangai ve deniz kıyısındaki Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak.Bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. -Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wringleys marka sakızdır. -Kereviz yerken harcanan kalori, verdiği kaloriden fazladır

İlginç Bilgiler 3
Yufka ile yapılan böreklerde tepsiye yaydığınız yufkaların üzerine eritilmiş margarin ve sütten oluşmuş karışımı dökerseniz böreklerinize ayrı bir lezzet katarsınız.

Börek Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
SAYFA EDİTÖRÜ

olayaktif@hotmail.com

RESMİ İLAN

Şuan herhangi bir ilan bulunmamaktadır.

İLETİŞİM

 Telefon  : 0 282 262 50 20

 GSM       : 0 538 501 00 00

 E-posta : olayaktif@hotmail.com